Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter

Les mer

Godkjente
bemanningsbedrifter

Få en oversikt over
bemanningsbedrifter med RA-bevis
Les mer

GODKJENTE
RA-REVISORER

Få en oversikt over
godkjente RA-revisorer
Les mer

BLI REVIDERT
ARBEIDSGIVER

Les mer om medlemsskap i NHO Service og hvordan du blir Revidert Arbeidsgiver
Les mer

Hva er en Revidert Arbeidsgiver

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år

Les mer

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

  • Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som
  • arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.
  • Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
  • De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service.
  • Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.

Send en forespørsel

Takk! Din forespørsel har blitt sendt.
Oi! Noe gikk galt ved innsending av skjemaet. Forsøk igjen litt senere.

Siste nytt

Få en oversikt over siste nytt fra Revidert Arbeidsgiver på NHO Service sine nettsider.

Klikk her for å se nyheter